Monday, December 13, 2004

值得高興

麥記再度推出$12肥死阿mui美味早餐。
放假前只剩下一個溫等於無溫的中化測驗。
很快就有十零天可以每早睡到自然醒。
這十零天也不用上中史上到中毒般口臉。
雖然都有功課做,不過由暑期拖到聖誕都係時候來一個了斷了。
不久我便能看《北極快車》。
然後找朋友們谷脹層肚皮。
最後便甜蜜地掙扎一下溫書好還是去街好,嗯,留在家不溫書最好。
當然還有最重要的普世歡騰救主降臨。
這麼值得高興,實在無必要因那條不知名無腦又無7用的麻甩而煩憂。
講真,佢都唔方靚仔啦!

3 comments:

lazyoldman said...

hahahaa
實在不必為"無腦又無7用的麻甩而煩憂"

王旅旅 said...

你為他無腦又無7感到高興麼?

lazyoldman said...

我為他高興, 因為他令我發笑
ha, 你真的改了link的名啦, 好攪笑~