Monday, December 06, 2004

二十年後的那時

以我的個性,若死性沒改的話,二十年後我大概會寫一篇這樣的blog,假如我未盲兼手指完好。

一個晚上,我很寂寞。
在只容得下一對臀的廚房內,對著洗極都有的髒碗碟,便想起黃霑的《問我》。
我便迷上了這條歌,當作老婆餅般,餓便0答一0答。
於是,我思索箇中原因。
零四年,六點半無線新聞說,過萬人到了大球場悼念因癌去世的霑叔。
那時,莫名奇妙地以靚女主播作賣點的電視台播著《問我》。
那時,會因為零用錢不夠用而苦惱。
那時,因為上中化堂時偷食了一粒魚皮花生咁大把而惹哭老師。
那時,所有校工永遠惡死。
那時,禮拜五會逃學來DIY個long weekend。
那時,最愛徘徊祥利茶餐廳。
那時,每早起床都好想哭出來。
那時,想打死所有不明甚麼為「姣」的男子。
那時,很渴望自己或阿爸阿媽中六合彩,令我免於考alevel。
那時,不能理解為什麼有錢人那麼有錢。
那時,被麻甩摸屎忽所以哭了。
那時,竟然買飛入場看《我的band5男友》難睇得想哭。
那時,很想溫書又很不想溫書。
那時,為了搭老師專利電梯上五樓課室而搵人扮跛。
那時,上中史上到面青口唇白。
那時,日日彈出至少一句「仆街」。
那時,發誓那麼好彩有朝一日飛黃騰達就搵律師返真光收回自己的文。
那時,期望有個細心幽默醒目的男朋友。
那時,與同學齊齊懷疑自己是在拍鬼片否則怎可能每日做著同樣的恐怖事。
那時,找不到藏在自已的櫃筒角落的書即第一時間懷疑是隔離位拎錯。
那時,假日我會錯以為自己已逃離了人間煉獄。
那時,星期日早開始為星期一要返學而情緒低落。
那時,已經開始不知無線八點在做甚麼。
那時,校鬧鐘起床是為了趕上那很臭很逼的巴士。
那時,書讀極都差,上學是折磨。
那時,知道世間上確是有很多賤人。
那時,亦發現像自己反遭批。
那時,所以以為離開了便一天光晒。
那時,只是沒想過終有一天我又陷入苦悶。
那時,其實都不錯,至少不至於要寂寞到承認自己寂寞。

8 comments:

kristie said...

那時,為了搭老師專利電梯上五樓課室而搵人扮跛。
我十年前都在做同樣的事

王旅旅 said...

我們是搵人跪低的,你們的應該比較高招吧

winking said...

真光,爾乃世之光,原來又是師妹囉~

王旅旅 said...

人點燈不是放在斗底下而是放在燈臺上
hi師姐

kristie said...

記憶中從來未試過被人撞破....所以無招可言

我是從kursk那裡找到來的 因為覺得你的xanga好好睇
前幾天另一班我一直有看的blogger們link了你
上面留comment的winking的blog我也看了一段日子
原本以為毫不相關的兩個世界現在被連在一起
叫我這個外人看得好心癢

winking said...

嗨~師妹你好啊?看來老師還是沒有長進囉?唉?我都一樣交?好多錢俾補習社呀?星爺那句:算把啦?

嗨?Kristie,幸會,多謝光臨寒舍,那你現在止癢了嗎?

^_^ 

goethe said...

話時話,女友都係真光;不過係九真。

同埋,冇你咁可愛﹗

王旅旅 said...

winking:
一點也不出奇,你知道啦,那些人通常一世未離開大坑道。

goethe:
九真非常好,索過港真好多好多好多......